ŚCIEŻKI ROWEROWE

Przez Sielpię przebiega Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO


Jest to projekt pięciu tras rowerowych tworzących jedną spójną trasę biegnące przez 5 województw – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. Ta ostatnia wynosi 190 km i wiedzie przez Góry Świętokrzyskie, okoliczne Parki Krajobrazowe jak i najbardziej atrakcyjne obszary województwa.

CZERWONY SZLAK ROWEROWY (45km)

Przebieg szlaku: Sielpia – Piekło – Leśniczówka „Stoki” – Gajówka „Stoki” – Stara Kuźnica – Chełb – Drutarnia – Czysta – Młynek – Barycz – Kornica – Proćwiń – Modliszewice – Sierosławice – Kazanów – Brody Stare – Sielpia

 

Podczas pokonywnaia tej malowniczej i widokowej strasy mamy okazję zobaczyć najstarszą, dobrze zachowaną Kuźnię mechaniczną, dwór obronny otoczony fosą czy Zespół Klasztorny Bernardów.